fbpx

Trendy Hair Revolution
Organizacja konkursu

30 zaproszonych jurorów
204 zgłoszone prace konkursowe
ok. 600 zaproszonych gości
3 wystawy zdjęć finalistów
24 projekty graficzne
11 pozyskanych patronów medialnych
8 konkursów na fanpage THF

Trendy Hair Fashion

Największa w Polsce sieć salonów fryzjerskich

Projekt

Koncepcja i obsługa konkursu Trendy Hair Revolution oraz fanpage marki

Wykonanie

Dla marki Trendy Hair Revolution opracowaliśmy ideę konkursu Hair Revolution (nazwa, logo, idea i założenia) oraz zorganizowaliśmy przebieg jego trzech edycji. Pozyskiwaliśmy gremium jurorów oraz patronów medialnych, opracowywaliśmy regulaminy, kryteria, założenia konkursu oraz koordynowaliśmy jego przebieg. Odpowiadaliśmy za pracę jurorów, wyłonienie laureatów, przygotowanie wystaw nagradzanych prac, opracowanie scenariuszów gal finałowych oraz przygotowanie materiałów PR po konkursie, a także oprawy graficznej przedsięwzięć (projekty i druk plakatów, zaproszeń, dyplomów) i materiałów prasowych. Poza obsługą konkursu Hair Revolution przez kilka lat odpowiadaliśmy także za prowadzenie oficjalnego fanpage marki.